english

Usluge


Synertech se u saradnji sa inostranim partnerima, bavi sledećim aktivnostima iz domena infrastrukture i zaštite čovekove sredine:


Prečišćavanje:

 • Komunalnih pitkih i otpadnih voda primenom
  najsavremenije tehnologije
 • Industrijske otpadne vode, procesne i recirkulacija voda
  u sistemu
 • Ocedne vode iz deponija

Remedijacija zemljišta:
 • Termalna desorpcija
 • Bio remedijacija
 • Solidifikacija
 • Inceneracija

Obnovljivi izvori energije:
 • Vetroparkovi (izgradnja, finansiranje i eksploatacija)
 • Hidrocentrale (izgradnja,finansiranje i eksploatacija)
 • Kogeneracija