english
Partneri

Synertech sarađuje sa domaćim i stranim firmama. Synertech ima potpisane ugovore o saradnji sa sledećim kompanijama i institucijama:

 • Veolia Environment - GRS Valtech
  www.grsvaltech.com
 • Veolia Solutions & Technologies Italy
  www.veoliawater.com
 • SIBA ( Veolia WST) Italy
  www.veoliawater.com
 • Gruppo Zilio Italy
  www.gruppozilio.com
 • Paul Foster Associates, UK
 • China International Electric & Water Company
 • Tehnološko-Metalurški Fakultet Beograd
 • Privredna Komora Zelene Srbije
 • Anahem Laboratorija, Beograd