english

O nama


Kompanija Synertech Engineering je osnovana 2002. godine. Osnovna delatnost: konsultantske usluge iz oblasti tretmana komunalnih i industrijskih otpadnih, procesnih i pitkih voda.

2003 godine Synertech potpisuje dugoročni konsultantski ugovor sa francuskom kompanijom Veolia Water Solutions & Technologies, a 2007. godine Veolia otkupljuje 75% akcija Synertech Engineering-a, i vrši promenu naziva u Veolia Water Solutions & Technologies d.o.o.

Veolia Water Solutions & Technologies 2009 god. otkupljuje i preostale akcije od Synertech Engineering i postaje 100% vlasnik kompanije.

U julu 2013. god., Nenad Obradović, vlasnik nekadašnjeg Synertech- a Engineering, i direktor Veolia Water Solutions & Technologies d.o.o., vraća svoju firmu na tržište Srbije, pod nazivom Synertech doo, čija je osnovna delatnost skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Iako potrebe za vodom neprestano rastu, vode se kod nas zagađuju, a kao najveći zagađivači površinskih i podzemnih voda se javljaju nafta i njeni derivati, proizvodi HI, otpadne i industrijske vode, gradske otpadne vode iz kanalizacije i deponije otpada.

Zadatak Synertech- a je da, zajedno sa svojim partnerima pronađe prava rešenja za tretman vode, i pruži vrhunsku uslugu svojim klijentima, kao i da ponudi najsavremenija tehnološka rešenja.